Hlasová referenda na mobil pro města a obce | Mobilní Rozhlas

Hlasová referenda na mobil pro města a obce

Starostové a zástupci měst a obcí často rozhodují o důležitých změnách, které ovlivní život občanů na dlouhá léta dopředu. Chtějí občané postavit dětské hřiště u rybníka, nebo u lesa? Má obec investovat spíše do vodovodů nebo opravit silnice? A kolik lidí má město očekávat na výlovu rybníka? To všechno a mnohem více můžete za pár minut zjistit díky hlasovým referendům.

Získejte zpětnou vazbu občanů pomocí minireferend

Tento typ zpráv je horkou novinkou v komunikačních systémech a Mobilní Rozhlas je v tuto chvíli jedinou platformou, která referenda po telefonu nejen podporuje, ale také neustále zdokonaluje. Pro Vás to znamená, že můžete vytvořit variabilní ankety, ale také celé komunikační scénáře, kdy občanům po skončení hovoru přijde SMS zpráva nebo e-mail a vybranou možnost v referendu příjemci zvolí pouhým stisknutím jedné z číslic na telefonu.

Ať už tedy posíláte občanům nabídku výletů pro seniory, zjišťujete účast na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva, nebo chcete potvrdit, že občané slyšeli důležitou informaci, kterou jim potřebujete předat, hlasové zprávy se zpětnou vazbou jsou určeny právě pro tyto účely.

Odesílač hlasových obecních referend

Hlasová referenda nebo také minireferenda, jsou podskupinou hlasových zpráv. Úvod hlasového referenda tedy vytvoříte stejně jako základní hlasovou zprávu. Buď namluvíte obsah přímo do Vašeho počítače, nebo využijete možnosti převodu Text to Speech, která z Vámi napsané zprávy vytvoří zprávu hlasovou.

Jakmile je hotový úvod, můžete vybrat a libovolně za sebe poskládat další bloky komunikačního scénáře. Na výběr máte anketu, odeslání SMS zprávy a další jednoduché hlasové zprávy. Můžete tak po úvodním pozdravení pokračovat anketou. Nahrajete znění otázky a následně ke každému tlačítku na telefonu zvolíte patřičnou odpověď.

V systému Mobilní Rozhlas je detailně propracovaný i systém, díky kterému získáte skutečně maximum odpovědí. Nejen, že můžete příjemcům předem poslat upozornění, že jim bude obec volat a ohledně jakého tématu, ale zároveň můžete oslovit příjemce, kteří hovor na první pokus nepřijali a upozornit je na náhradní termín, kdy mohou své otázky vyplnit, nebo zavolat zpět na nepřijatý hovor.

Statistiky anket Mobilního Rozhlasu

Ve statistikách najdete základní shrnutí rozesílky, jako počet přijatých a nepřijatých hovorů, počet hovorů ukončených bez zodpovězení otázek, nebo cenu, kolik celá rozesílka stála. Kromě těchto informací je ale ve statistikách vidět i celý obsah minireferenda, procentuální poměr jednotlivých odpovědí ze všech příjemců i z příjemců, kteří na konkrétní otázku odpovídali a také seznam odpovědí jednotlivých příjemců.

Díky rychlým akcím u každé odpovědi můžete následně oslovit pouze příjemce, kteří zvolili určitou možnost v minireferendu. Můžete také použít již vytvořenou strukturu komunikačního scénáře pro další rozesílky.

Všechny čísla jsou vysvětleny v nápovědě u každého grafu a nemusíte se tak bát, že budete tápat. Statistiky jsou ale maximálně intuitivní, takže výsledky minireferend jsou vidět na první pohled. Grafy tedy můžete libovolně využít v e-mailu nebo publikovat na webu obce, aby byl celý proces minireferend maximálně transparentní.

Technické specifikace hlasových referend

Variabilní témata i počet otázek: Ano

Naše hlasová referenda nejsou automatické zprávy s předem definovaným obsahem, které nabízí většina konkurenčních služeb. Můžete si tak vytvořit ankety na libovolné téma a poskládat komunikační scénář přesně tak, jak zrovna potřebujete. Od hlasových zpráv s jednou otázkou až po větvené

Počet možností v anketě: až 10 odpovědí

Maximální počet možností je daný počtem tlačítek (číslic) na mobilu. Pod každým tlačítkem se může skrývat jiná možnost. Odpovědí ale může být samozřejmě méně. Anketu můžete naplnit i pouze jednou odpovědí, pokud chcete stisknutím tlačítka potvrdit účast nebo přijetí sdělované informace.

Počet respondentů: Neomezeně

V malé obci i ve velkém městě můžete poslat dotazník všem zaregistrovaným občanům. Můžete ale samozřejmě také oslovit pouze část obyvatel dle jejich skupiny nebo bydliště. Samozřejmě platí, že čím více bude příjemců, tím déle se bude zpráva odesílat. Maximum paralelních linek je i zde 200.

Vyhodnocení odpovědí: Okamžité

Nemusíte trávit týdny sběrem a sčítáním odpovědí. Jakmile příjemci ankety stisknou příslušné tlačítko na jejich mobilu, odpověď se automaticky započítá do statistik. Vy se tak můžete v jakýkoliv moment podívat na aktuální stav odpovědí a najít převažující názory, ale i odpovědi jednotlivých respondentů.

Využití obecních referend k získání názoru občanů

Hlasová referenda jsou vhodná pro informace, které chcete potvrdit, nebo pro otázky, na které chcete znát názor občanů. Odpovědi musí být možné rozdělit do více možností. Ankety nejsou, z logiky věci, vhodné pro otázky s otevřenou.

  • Dotazníky spokojenosti
  • Potvrzení účasti na akcích
  • Ankety ohledně důležitých rozhodnutí
Další ukázky zpráv v archivu

Výhody anket oproti jiným komunikačním kanálům

SMS Hlasové
zprávy
E-maily Push
zprávy
Ankety Místní
rozhlas
Rychlost informování občanů 9/10 7/10 5/10 8/10 8/10 7/10
Vhodnost pro pozvánky 4/10 9/10 10/10 9/10 9/10 7/10
Získání zpětné vazby 5/10 8/10 6/10 2/10 10/10 1/10
Cool faktor pro občany 3/10 10/10 7/10 10/10 10/10 1/10
Pohodlnost přijetí pro občany 9/10 9/10 7/10 6/10 7/10 3/10
Čtenost 10/10 8/10 4/10 5/10 8/10 2/10
Velikost obsahu 6/10 5/10 10/10 7/10 5/10 5/10
Krizová komunikace 9/10 7/10 2/10 3/10 7/10 3/10
Měřitelnost 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10 1/10