Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas

Informace o zpracování osobních údajů pro návštěvníky internetových stránek

Správce osobních údajů: Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, Hybešova 42, Brno
Kontaktní údaje správce: dpo@mobilnirozhlas.cz

Účel zpracování osobních údajů:

 • personifikace obsahu internetových stránek

Právní základ zpracování osobních údajů:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro uložení cookies do koncového zařízení

Poskytování osobních údajů je

 • smluvním požadavkem pro výše uvedený účel

Poskytnutí osobních údajů je

 • dobrovolné pro personifikaci obsahu internetových stránek

OBECNÁ PRÁVA:

 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

ZVLÁŠTNÍ PRÁVO:

 • máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávány.

Osobní údaje jsou zpracovávány nejvýše po dobu

 • 1 rok od posledního využití cookies

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby. Osobní údaje můžou být předány třetím osobám pro splnění smlouvy a dále právním a ekonomickým poradcům.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.