Lepší místo

VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ PROJEKTU LEPŠÍ PEČKY

Každý hlasující má k dispozici 3 kladné hlasy a 1 záporný hlas, které může libovolně rozdělit. Doporučujeme využít všechny hlasy, není to však povinné, kupř. nemusíte udělit záporný hlas.

Pro vstup do ankety prosím vyplňte
své telefonní číslo

více o anketách

Jaká témata využívají ankety?

Jak ankety Mobilního Rozhlasu fungují?

Hlasujte o důležitých tématech ve vašem Městě/obci. Dejte během pár minut zastupitelstvu vědět, co je pro vás důležité.

Mějte přehled o výsledcích u veřejných anket. Dozvíte se tak o obecném mínění vašeho okolí.

Účastnit se na anketách má smysl. Můžete ovlivnit díky věřejnému mínění co je pro vás jako občany důležité.