Vsetín

Nabízím pomoc...

V souvislosti s rizikem šíření nákazy koronaviru zavádí za účelem pomoci seniorům a dalším ohroženým skupinám vsetínská radnice anketu pro ty, kteří mají zájem zapojit se jako dobrovolníci nebo mají zájem nabídnout pomoc jiným způsobem.
Dobrovolníci mohou pomáhat například se zařízením nákupu, vyzvednutím léků, šití roušek apod.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se v této mimořádné chvíli chtějí zapojit a pomoci těm z nás, jež pomoc potřebují!

Prosíme, aby anketu vyplnili lidé starší 15ti let a pouze ti, kteří opravdu chtějí pomáhat.

V případě, že máte zájem nabídnout svoji pomoc, volejte na tato čísla:
739 243 808
739 243 728

1. Jsem ochoten potřebným osobám (zejména seniorům) pomoci s:

2. Pomoci jsem schopná/schopný ve dnech:

3. Pomoci jsem schopná/schopný v časech:

4. Mám roušky, které mohu poskytnout. Taktéž zajistím jejich dodání na MěÚ Vsetín:

5. Mám materiál, který lze použít na šití roušek:

6. Nabízím jinou pomoc (je potřeba uvést konkrétní pomoc):

7. Jméno a příjmení, Telefon, Email:

8. Prohlašuji, že jsem osobou, která nevykazuje žádné náznaky onemocnění a že jsem nenavštívil v nedávné době žádnou z aktuálně prohlášených rizikových zemí a že na mě není uvalena karanténa.