Valašské Meziříčí

Náš VALMEZ – dejte hlas svému projektu

Vy navrhujete a vybíráte, město realizuje. Takový je ve stručnosti princip pilotního ročníku participativního rozpočtu ve Valašském Meziříčí. Níže přinášíme seznam finalistů, kterým můžete poslat až tři kladné nebo jeden záporný hlas, a posunout je tak blíž vítězství.

1. Jak chcete trávit volný čas? Zásady hlasování

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 4

  Zbývá kladných hlasů: 3 Zbývá záporných hlasů: 1 Počet hlasů k tématu: 3
 • 1. 
  1. 
  Cílem je vytvořit zábavnou venkovní hru s pokladem, určenou zejména pro mladší děti, která by je motivovala k aktivnímu trávení volného času a poznání zajímavých míst ve městě. Předpokládá se umístění stanovišť na zajímavých místech, využití QR kódů, v cíli truhla s pokladem.
 • 2. 
  2. 
  Předmětem návrhu je revitalizace a rozšíření stávajícího dětského hřiště v místní části Podlesí v blízkosti fotbalového hřiště. Nové dětské hřiště by zahrnovalo prvky nejen pro nejmenší děti, ale počítá i s workoutovými prvky pro starší děti. Revitalizace hřiště by tak vhodně doplnila rekreačně-sportovní areál.
 • 3. 
  3. 
  Návrh předpokládá vybudování workoutového hřiště v areálu letního stadionu, který je největším sportovištěm na území města a vhodně by se tak rozšířily možnosti jeho využití. Workoutové hřiště budou tvořit kvalitními a promyšleně rozmístěné sestavy a poskytne dostatečný prostor až 16 cvičencům v jeden okamžik.
 • 4. 
  4. 
  Předmětem návrhu je výstavba venkovního nezastřešeného tanečního parketu s plochou 50 m2, který bude vhodně doplněn prostorem pro odpočinek a posezení. Předpokládanou lokalitou je městský pozemek na ulici Vrbenská.
 • 5. 
  5. 
  Předmětem návrhu je vybudování stojanů se záchrannými kruhy a házecím lanem. Tyto stojany budou umístěny na vytipovaných jezech řeky Bečvy. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti a snížení rizika úmrtí v případě pádu osoby do vody v místě jezu, kde se vytváří tzv. vodní válec.
 • 6. 
  6. 
  Návrh soustředí svou pozornost na nevyužité a neupravené místo se zelení v prostoru točny MHD v Bynině, které by mohlo po realizaci sloužit jako menší relaxační zóna. Předpokládá se kultivace zeleně, umístění laviček, stolků a herních prvků.
 • 7. 
  7. 
  Cílem projektu je vybudování parkourového hřiště v areálu SVČ Domeček. Moderní a profesionálně navržené hřiště přispěje k rozšíření potenciálu a využitelnosti prostoru Domečku a současně nabídne mladým sportovcům atraktivní možnost trávení volného času.
 • 8. 
  8. 
  Návrh zaměřuje svou pozornost na venkovní okolí areálu bývalé krásenské radnice, která aktuálně poskytuje zázemí dětmi oblíbené Vrtuli. Počítá s vybudováním šesti originálních venkovních herních prvků (kuličkodrah), které nabídnou zábavu nejen pro malé, ale i pro velké obyvatele našeho města.
 • 9. 
  9. 
  Realizací tohoto návrhu dojde k rozšíření oblíbeného discgolfového hřiště v areálu bývalých kasáren z 12 na 18 jamek, současně bude modernizována grafika a dojde k celkovému zatraktivnění tohoto sportu.
 • 10. 
  10. 
  Projekt předpokládá vybudování víceúčelového workoutového hřiště v areálu SVČ Domeček. Vznik moderního a profesionálně navrženého hřiště přispěje k rozšíření potenciálu a využitelnosti prostoru Domečku.
 • 11. 
  11. 
  Předmětem návrhu je vybudování mobilního dopravního hřiště v areálu SVČ Domeček. Hřiště bude koncipováno zejména pro děti předškolního věku, které ho budou moci využívat na odrážedlech a trojkolkách.
 • 12. 
  12. 
  Předmětem návrhu je vybudování okrasného květinového záhonu kolem kamenného kříže u sokolovny.
 • 13. 
  13. 
  Projekt je zaměřen na revitalizaci dětského hřiště na ulici Prostřední, které se nachází v zástavbě rodinných domů v blízkosti MŠ Štěpánov. Návrh předpokládá nejen obměnu herních prvků, ale také opravu samotného povrchu.
 • 14. 
  14. 
  Návrh svou pozornost obrací na lokalitu Obora, která je oblíbeným cílem procházek. Počítá s rozšířením stávajícího chodníku a vybudováním nových tras pro pěší, které přispějí ke zpřístupnění a zatraktivnění zalesněného prostoru, jenž slouží jako relaxační a vycházková zóna.
 • 15. 
  15. 
  Záměr předpokládá vybudování venkovní lezecké stěny, která bude přístupná široké veřejnosti. Stěnu by mohli využívat nejen zájemci o tento sport, ale předpokládá se zapojení také lezeckých kroužků. Realizace záměru by rozšířila možnosti sportovního lezení v regionu.