Moravská Ostrava a Přívoz

Náš obvod 2021 – participativní rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Blížíme se do finále druhého ročníku participativního rozpočtu Náš obvod. Celkem 8 projektů prošlo hodnocením realizovatelnosti až do hlasování veřejnosti. Nyní je řada na Vás - hlasujte pro svého favorita a rozhodněte o tom, který z projektů městský obvod v roce 2022 zrealizuje!

K dispozici máte tři kladné a jeden záporný hlas. Každému projektu můžete přidělit maximálně jeden. Pokud některému z projektů přidělíte záporný hlas, tak zároveň musíte některému z projektů přidělit hlas kladný.

Svým hlasováním pomůžete zkvalitnit život v Našem obvodu. Budeme rádi, když se zapojíte.

1. Podívejte se na 8 projektů, pro které můžete hlasovat.

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 4

  Zbývá kladných hlasů: 3 Zbývá záporných hlasů: 1 Počet hlasů k tématu: 1
 • 1. 
  1. 
  Cílem projektu je poskytnout veřejnosti a Základní a mateřské škole Ostrčilova, p.o. reprezentativní prostory ke smysluplnému, tvořivému a bezpečnému pobytu v centru města. Nyní je prostor před školou šedivý, neosobní a zcela nevyužitý. Možnost tento veřejný prostor zvelebit spočívá v rekonstrukci laviček, které jsou již před školou, v pořízení nových laviček k sezení o větším počtu, zajištění více odpadkových košů, rekonstrukci stávajících betonových květináčů (obložení dřevem) a osazení bezúdržbovými záhony, zasetí nové odolné travnaté směsi spolu s nášlapy, případně celkovou změnou povrchu. Prostor před budovou školy může sloužit nejen k relaxaci a reprezentaci, ale také jako místo k aktivnímu odpočinku a hrám, a to všem, kteří do těchto prostor zavítají. Je možno na betonové plochy před školou nechat namalovat veselé prvky podněcující k pohybu, hře a rozvoji motoriky nebo smyslových a rozumových dovedností.
  • Předpokládané náklady: 400 000 Kč
  • Umístění projektu: prostory před ZŠ Ostrčilova (Ostrčilova 10/2557)
  • Videohttps://youtu.be/v52mJzHUnUg
 • 2. 
  2. 
  Cílem projektu je vybudovat v lokalitě ul. Hornopolní u hotelu Park Inn discgolfové hřiště. Discgolf je rychle se rozvíjející sport a získává na oblibě u široké veřejnosti, díky finanční nenáročnosti a pobytu v přírodě. Aktuálně se jedná o nevyužívanou lokalitu, kde se scházejí nepřizpůsobiví občané/lidé bez domova. Snaha projektu je tuto lokalitu pozvednout, vyčistit, dát jí novou náplň a zatraktivnit ji. Cílů může být několik - vybudování discgolfového hřiště na místě kde tento sport může vidět více lidí, ale také přilákat nové hráče. Poskytnout prostor pro založení kroužků pro mládež, střední věkovou skupinu ale také seniory. Prostor hřiště může sloužit nejen hráčům, ale také pejskařům a jako lokalita vhodná na procházky. V plánu je zapojení blízkých škol (MŠ, ZŠ i VŠ – navrhovatel je již v komunikaci se ZŠ Gen. Píky), ale i hotelu, kde by mohla být například půjčovna disků.
  • Předpokládané náklady: 400 000 Kč
  • Umístění projektu: zelené plochy vedle ulice Hornopolní (blízkost Quality Hotel, bývalý Park Inn)
  • Videohttps://youtu.be/sB2XPImVPg0
 • 3. 
  3. 
  Cílem projektu je postavení tří generačních houpaček s tím, že se na nich budou moci pohoupat, jak ti nejmenší, tak ti největší. Bude se jednat o tři houpačky s rozdílnou nosností. Houpačky budou zavěšené na masivních dřevěných trámech, které budou zabetonované do země. První houpačka bude patřit těm nejmenším a nejmladším. Druhá houpačka bude patřit starším dětem a menším dospělým. Bude se jednat o klasickou houpačku s nosností okolo 100 kg. Třetí a poslední houpačka bude patřit těm, kteří se cítí být už dospělými anebo jimi už dávnou jsou. Sedátko houpačky bude širší oproti prostřední verzi a nosnost se bude pohybovat okolo 150 kg. Houpačky budou navrženy architektem v tématice mezigenerace.
  • Předpokládané náklady: 150 000 Kč
  • Umístění projektu: vnitroblok u ulice Bieblova (doplnění ke stávajícímu dětskému hřišti)
  • Videohttps://youtu.be/RPAMfU93kv8
 • 4. 
  4. 
  Cílem projektu je zrekultivovat malou část aktuálně nevyužitého prostoru na ulici Lechowiczova - umístit zde dva pingpongové stoly s lavičkami a vybudovat místo pro posezení místních rodin nebo veřejné grilování. Realizací projektu vznikne volnočasový prostor pro obyvatele všech věkových skupin – mládež, senioři, rodiny s dětmi. Ve vytipované lokalitě autor projektu navrhuje odstranit malou část keřů a travin, vybavit povrchem vhodným pro sportovní hřiště tak, aby vznikl dostatečný prostor pro umístění dvou pingpongových stolů, laviček k odpočinku, místo s posezením a možností přinést si vlastní gril a nádobou na sběr odpadu. Veškeré stromy zůstanou zachovány, zbylá část křovin bude sloužit jako přirozená ochrana před větrem a sluncem. Vznikne tak jedinečný prostor, kde se sousedé schází po práci a o víkendech, aby si zasportovali, poseděli, užili si hezkého počasí a dobře se najedli.
  • Předpokládané náklady: 276 500 Kč
  • Umístění projektu: ulice Lechowiczova (zelená plocha u parkoviště u pizzerie Anna)
  • Videohttps://youtu.be/ge3PP_VSUG8
 • 5. 
  5. 
  Cílem tohoto projektu je vytvořit v Komenského sadech relax zónu s houpacími sítěmi pro odpočinek a mlžící sprchou pro osvěžení v letních měsících. Projekt je inspirován Kouparkem v Radvanicích, kde se tyto relaxační prvky nachází. Houpací síť je místem, které mohou využít všichni návštěvnici parku. Nově vzniklá zóna bude určena k relaxaci, což je jeden z důvodu, proč lidé do parku chodí. Návrhem je umístění mlžící sprchy, která by fungovala pouze v letních měsících, a 4 odpočinkových, z přírodních materiálů vyrobených, houpacích síti v lokalitě workoutového hřiště.
  • Předpokládané náklady: 222 000 Kč
  • Umístění projektu: Komenského sady (lokalita u workoutového hřiště)
  • Videohttps://youtu.be/pcxwoqT8PNs
 • 6. 
  6. 
  Cílem projektu je oživení centra města hudbou, a tedy pořízení veřejného piana a jeho umístění do veřejného prostoru. Projekt je inspirován projektem participativního rozpočtu v Chebu a taky např. iniciativou „Piano do Loun“. Šlo by o zakoupení piana, které by bylo kryto stříškou proti dešti, v případě nepříznivého počasí by bylo piano uzamčeno, stejně tak jako přes noc kvůli dodržování nočního klidu. Na zimu by pak muselo být piano uskladněno. V rámci projektu se pořídí starší piano a kryt, který bude uzamykatelný, ten bude moci být vyroben na zakázku dle rozměrů piana. Tento projekt bude přínosný pro veřejnost jako celek. Předpokládaní uživatelé budou všichni kolemjdoucí. Předpokládá se, že klavír by se mohl stát záchytným bodem pro pořádání pouličních koncertů, neboť živá hudba v městském obvodu chybí.
  • Předpokládané náklady: 155 700 Kč
  • Umístění projektu: prostor před Galerií výtvarného umění (u IC Elektra, případně možnost přesunutí v rámci MOaP)
  • Videohttps://youtu.be/pBS6ifTAowY
 • 7. 
  7. 
  Cílem projektu je přidání herních prvků do Husova sadu, parku, ve kterém tráví čas žáci přilehlých základních škol, studenti vysokých škol a také okolních firem a úřadů. Hlavním bodem projektu je přidání herních prvků, které by využívali nejen studenti, ale i dospělí. Jednalo by se o dva šachové stolečky se sedátky a také dva dřevěné herní prvky - dřevěné piškvorky a také oboustranné vzdělávací dřevěné kostky/pexeso vyrobené na míru s ostravskou tematikou. Šachové stolky budou přidány k aktuálnímu mobiliáři podél cest v parku. Herní prvky budou součástí rekonstrukce stávajícího dětského hřiště.
 • 8. 
  8. 
  Cílem projektu je umístění houpačky pro hendikepované do veřejného prostoru, protože v centru Ostravy jsou značně omezené možnosti volnočasového vyžití pro děti na vozíku. V rámci projektu je navrženo umístění houpačky pro hendikepované do veřejného prostoru, díky čemuž se budou moci pohybově omezené děti cítit součástí hřiště a přiblíží se tak ostatním dětem. Houpačka bude umístěna přímo do již stávajícího dětského hřiště, tak, aby se děti mohly cítit součástí hřiště a přiblížit se tak ostatním dětem. Obdobný projekt byl již zrealizován v rámci participativního rozpočtu ve městě Znojmo a herní prvky pro hendikepované děti jsou již zavedeny i v jiných městských obvodech Ostravy.
  • Předpokládané náklady: 180 000 Kč
  • Umístění projektu: Sad Dr. Milady Horákové (doplnění ke stávajícím prvkům v Dětském ráji II)
  • Videohttps://youtu.be/aOjyjN1V2wc

2. Jak jste se o participativním rozpočtu dozvěděli?

3. Vaše další náměty a komentáře