Heřmanova Huť

Bydlení pro seniory

Vážení občané,
na základě dlouhodobé schválené koncepce rozvoje obce jsme připravili studii komunitního bydlení pro seniory s využitím prostoru farské zahrady. Tento projekt by měl nabídnout našim seniorům klidné bydlení a poskytnout zázemí pro volnočasové aktivity. Nízkoenergetické stavby jednotlivých bytů zaručí nízké provozní náklady a nájemné obec plánuje v sociálně únosné výši.
Vyjádřete prosím svůj názor v anketě abychom si byli jisti, že naše plány jsou správné.

Pro vstup do ankety prosím vyplňte
své telefonní číslo

více o anketách

Jaká témata využívají ankety?

Jak ankety Mobilního Rozhlasu fungují?

Hlasujte o důležitých tématech ve vašem Městě/obci. Dejte během pár minut zastupitelstvu vědět, co je pro vás důležité.

Mějte přehled o výsledcích u veřejných anket. Dozvíte se tak o obecném mínění vašeho okolí.

Účastnit se na anketách má smysl. Můžete ovlivnit díky věřejnému mínění co je pro vás jako občany důležité.