Nymburk

Nymburský měšec

V rozpočtu města Nymburka pro rok 2020 je připraveno 250 tisíc korun. Jsou to peníze, o nichž rozhodnete vy sami. Participativní rozpočet patří ke způsobům, jak zapojit veřejnost do rozvoje města. Sami občané navrhli a posléze i vybírají projekt, který chtějí v našem městě realizovat.

Výše rozpočtu jednoho návrhu je maximálně 125.000 Kč včetně DPH.
Předpokládané náklady projektů jsou již po kontrole odborů MěÚ Nymburk.

V hlasování můžete rozdělit celkem 4 body (hlasy),
a sice 3 kladné a 1 záporný (nemusíte je využít všechny).
Své body můžete podle uvážení věnovat jedinému projektu, anebo je můžete rozdělit mezi více projektů, které vás oslovily.

Pro vstup do ankety prosím vyplňte
své telefonní číslo

Informace o

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů: Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950

Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno

Kontaktní údaje správce:

email: dpo@mobilnirozhlas.cz

Účel zpracování osobních údajů:

- ověření registrace do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas

Právní základ zpracování osobních údajů:

- oprávněný zájem správce osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je

- povinné pro ověření kontaktního údaje

OBECNÁ PRÁVA:

- máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím

- máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

- máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech

- máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech

- máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

ZVLÁŠTNÍ PRÁVO:

- máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Osobní údaje jsou zpracovávány nejvýše po dobu

- 24 hodin od zadání osobního údaje pro výše uvedený účel.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby. Osobní údaje můžou být předány třetím osobám pro technické zajištění výše uvedeného účelu. Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

více o anketách

Jakým tématům se ankety věnují?

Jak ankety Mobilního Rozhlasu fungují?

Hlasujte o důležitých tématech ve vašem městě/obci. Dejte během pár minut zastupitelstvu vědět, co je pro vás důležité.

Mějte přehled o výsledcích u veřejných anket. Dozvíte se tak o obecném mínění vašeho okolí.

Účastnit se na anketách má smysl. Můžete ovlivnit díky věřejnému mínění co je pro vás jako občany důležité.