Topoľčany

Najobľúbenejší športovec mesta Topoľčany za rok 2019

Máte obľúbeného športovca? Nominujte ho do kategórie "Najobľúbenejší športovec mesta Topoľčany za rok 2019"

Pre vstup do ankety prosím vyplňte
svoje telefónne číslo

viac o anketách

Akým témam sa ankety venujú?

Ako ankety Mobilného Rozhlasu fungujú?

Hlasujte o dôležitých témach vo vašom meste/obci. Dajte behom pár minút zastupiteľstvu vedieť, čo je pre vás dôležité.

Majte prehľad o výsledkoch verejných ankiet. Dozviete sa tak o všeobecnej mienke vášho okolia.

Zúčastniť sa ankiet má zmysel. Môžete ovplyvniť vďaka verejnej mienke čo je pre vás ako občanov dôležité.