Znojmo

ANKETA PO FÓRU ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA 2019

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 16:30 hodin ve velkém štukovém sále v Louckém klášteře proběhlo veřejné fórum, z něhož díky občanům vzešlo 16 nejdůležitějších témat, o kterých nyní můžete hlasovat. Témata jsou řazena abecedně, nikoliv dle důležitosti. Zaškrtněte 2 problémy, které považujete VY za nejdůležitější nebo dejte 2 hlasy jednomu problému. Pokud vnímáte jako problém něco zcela jiného, uveďte formulaci na konci ankety.

Pro vstup do ankety prosím vyplňte
své telefonní číslo

více o anketách

Jaká témata využívají ankety?

Jak ankety Mobilního rozhlasu fungují?

Hlasujte o důležitých tématech ve vašem Městě/obci. Dejte během pár minut zastupitelstvu vědět, co je pro vás důležité.

Mějte přehled o výsledcích u veřejných anket. Dozvíte se tak o obecném mínění vašeho okolí.

Účastnit se na anketách má smysl. Můžete ovlivnit díky věřejnému mínění co je pro vás jako občany důležité.