Moravská Ostrava a Přívoz

Náš obvod – participativní rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Blížíme se do finále prvního ročníku participativního rozpočtu Náš obvod. Celkově bylo navrhovateli podáno 16 projektů a 8 z nich prošlo hodnocením realizovatelnosti až do hlasování veřejnosti. Nyní je řada na Vás - hlasujte pro svého favorita a rozhodněte o tom, který z projektů městský obvod v roce 2021 zrealizuje!

K dispozici máte tři kladné a jeden záporný hlas. Každému projektu můžete přidělit maximálně jeden hlas. Pokud některému z projektů přidělíte záporný hlas, tak zároveň musíte některému z projektů přidělit hlas kladný. Plusové hlasy přidělte projektům, které se Vám líbí a jejichž realizaci chcete podpořit. Záporný hlas naopak můžete, ale nemusíte, přidělit projektu, s jehož realizací nesouhlasíte. V horní části vždy vidíte, kolik hlasů Vám ještě zbývá. Svým hlasováním pomůžete zkvalitnit život v Našem obvodu. Budeme rádi, když se zapojíte.

Pro vstup do ankety prosím vyplňte
své telefonní číslo

více o anketách

Jakým tématům se ankety věnují?

Jak ankety Mobilního Rozhlasu fungují?

Hlasujte o důležitých tématech ve vašem městě/obci. Dejte během pár minut zastupitelstvu vědět, co je pro vás důležité.

Mějte přehled o výsledcích u veřejných anket. Dozvíte se tak o obecném mínění vašeho okolí.

Účastnit se na anketách má smysl. Můžete ovlivnit díky věřejnému mínění co je pro vás jako občany důležité.