Štětí

Anketa pro Fórum Zdravého města

Ve čtvrtek 14.11.2019 proběhlo veřejné fórum, z něhož díky občanům vzešlo 16 nejdůležitějších témat, o kterých nyní můžete hlasovat. V anketě je možné označit maximálně dva problémy, nebo je možné doplnit další dva problémy, ale v tom případě není již možné vybírat z předem nadefinovaných problémů.
Témata nejsou řazeny dle důležitosti-tu jim dáte Vy svým hlasem. Anketu pořádá: Zdravé město Štětí| Platnost ankety: do 31.12.2019 | Anketa je anonymní a výsledky budou předány městu k vyhodnocení.

Pro vstup do ankety prosím vyplňte
své telefonní číslo

více o anketách

Jakým tématům se ankety věnují?

Jak ankety Mobilního Rozhlasu fungují?

Hlasujte o důležitých tématech ve vašem městě/obci. Dejte během pár minut zastupitelstvu vědět, co je pro vás důležité.

Mějte přehled o výsledcích u veřejných anket. Dozvíte se tak o obecném mínění vašeho okolí.

Účastnit se na anketách má smysl. Můžete ovlivnit díky věřejnému mínění co je pro vás jako občany důležité.