Dobřejovice

DOTAZNÍK: Současnost a budoucnost Dobřejovic

Dotazník bude sloužit jako podklad pro zpracování Strategického plánu obce Dobřejovice na roky 2020 – 2030.

Vyplnění jména, příjmení a čísla popisného je povinné. Tyto údaje budou sloužit pouze Obecnímu úřadu Dobřejovice pro zamezení dvojího odevzdání dotazníku.

Vyplněním dotazníku udělujete Obecnímu úřadu Dobřejovice souhlas se zpracováním osobních a kontaktních údajů pro účely zpracování dotazníku a pro informování o procesu a výsledcích strategického plánu. Údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Obsah dotazníku vznikl na základě 1. plánovacího setkání s občany, které proběhlo ve Spolkovém domě v polovině ledna 2020. Možnosti uvedené u jednotlivých otázek jsou ty, které přítomní občané vymysleli a označili jako nejdůležitější. Samozřejmě ale máte možnost doplnit i věci, které nejsou v možnostech uvedeny, ale vy osobně je považujete za důležité.

Pro vstup do ankety prosím vyplňte
své telefonní číslo

více o anketách

Jakým tématům se ankety věnují?

Jak ankety Mobilního Rozhlasu fungují?

Hlasujte o důležitých tématech ve vašem městě/obci. Dejte během pár minut zastupitelstvu vědět, co je pro vás důležité.

Mějte přehled o výsledcích u veřejných anket. Dozvíte se tak o obecném mínění vašeho okolí.

Účastnit se na anketách má smysl. Můžete ovlivnit díky věřejnému mínění co je pro vás jako občany důležité.