Praha 21

Participativní rozpočet "Měníme Újezd"

MČ Praha 21 v rámci rozpočtu vyčlenila 400.000.- Kč, o kterých rozhodnou obyvatelé Prahy 21.

Níže si můžete prohlédnout navržené projekty a rozhodnout svým hlasováním o vítězných návrzích.

Hlasovat můžete od 10. září do 30. září 2020.

Zapojte se – společně „Měníme Újezd“

Pro vstup do ankety prosím vyplňte
své telefonní číslo

více o anketách

Jakým tématům se ankety věnují?

Jak ankety Mobilního Rozhlasu fungují?

Hlasujte o důležitých tématech ve vašem městě/obci. Dejte během pár minut zastupitelstvu vědět, co je pro vás důležité.

Mějte přehled o výsledcích u veřejných anket. Dozvíte se tak o obecném mínění vašeho okolí.

Účastnit se na anketách má smysl. Můžete ovlivnit díky věřejnému mínění co je pro vás jako občany důležité.