Praha - Dolní Měcholupy

Anketa k ověření výstupů z Veřejného fóra

Níže jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuze s občany naší městské části. Letos poprvé připravila městská část Praha - Dolní Měcholupy v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro své občany veřejné projednávání desatera problémů města. Toto společné setkání, které se konalo 18. září ve Víceúčelové sportovní hale, bylo přístupné všem, kteří měli zájem diskutovat o problémech města a zamýšlet se nad možnostmi jejich řešení.

Pro vstup do ankety prosím vyplňte
své telefonní číslo

více o anketách

Jaká témata využívají ankety?

Jak ankety Mobilního rozhlasu fungují?

Hlasujte o důležitých tématech ve vašem Městě/obci. Dejte během pár minut zastupitelstvu vědět, co je pro vás důležité.

Mějte přehled o výsledcích u veřejných anket. Dozvíte se tak o obecném mínění vašeho okolí.

Účastnit se na anketách má smysl. Můžete ovlivnit díky věřejnému mínění co je pro vás jako občany důležité.