Štětí

Anketa po fóru zdravých měst - Města Štětí

Fórum se uskutečnilo dne 15.11. od 17:30 na Velkém sále Kulturního střediska, délka trvání cca 2,5 hodiny a zúčastnilo se jej 56 osob (včetně garantů). Diskuze byla rozdělena do 8 tematických okruhů.

Pro vstup do ankety prosím vyplňte
své telefonní číslo

více o anketách

Jaká témata využívají ankety?

Jak ankety Mobilního rozhlasu fungují?

Hlasujte o důležitých tématech ve vašem Městě/obci. Dejte během pár minut zastupitelstvu vědět, co je pro vás důležité.

Mějte přehled o výsledcích u veřejných anket. Dozvíte se tak o obecném mínění vašeho okolí.

Účastnit se na anketách má smysl. Můžete ovlivnit díky věřejnému mínění co je pro vás jako občany důležité.